Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh
Giá: Liên hệ
Diện tích: 730 m2
Khu vực: Phường 14, Quận Bình Thạnh
Hướng: Đông
Giá: Liên hệ
Diện tích: 78 m2
Khu vực: Phường 07, Quận Bình Thạnh
Hướng: Bắc
Giá: Liên hệ
Diện tích: 146 m2
Khu vực: Phường 11, Quận Bình Thạnh
Hướng: Tây